A PAW - Munkahelyi adatvédelem a Pécsi Tudományegyetem és a Göttingeni Georg-August Egyetem közös projektje. A projektet az Európai Unió, a résztvevő egyetemek, valamint a WBS Rendszerház Kft. finanszírozza. A projekt a munkahelyi adatvédelem sajátos kérdéseit vizsgálja, azon belül kiemelten a munkahelyi ellenőrzés és a magánszféra konfliktusait.
Általános célkitűzésünk az adatvédelmi tudatosság erősítése a munkavállalók és a munkáltatók oldalán egyaránt. A projekt keretében felmérjük a munkahelyi adatvédelem jelenlegi szintjét, bemutatjuk a magánszféra védelmének európai vonatkozásait, magatartási kódex-mintát dolgozunk ki a munkahelyi adatvédelem kérdésében, és kidolgozunk egy (audit) módszertant a kutatási eredmények hosszú távú érvényesítésének biztosítására.
PAW – Privacy at workplace is a common project of University of Pécs (applicant) and of Georg-August University Göttingen (partner). The project is financed by the European Union, by the two mentioned participant university and by the WBS Rendszerház Kft. The project addresses the specific problems of privacy at workplaces, and it mainly focuses on the surveillance aspects of the privacy issues.
Our overall goal is raising privacy awareness of employees and employers, and promote the actual protection level of privacy at workplaces, show the European dimension of privacy protection, develop Code of Conducts for workplaces and to work out an (audit) methodology how to ensure the realization of these results in the long run.
PAW – Privacy at workplace ist ein Kooperationsprojekt der Universität Pécs (Antragsteller) und der Georg-August-Universität Göttingen (Partner). Das Projekt wird aus Mitteln der Europäischen Union, der zwei erwähnten teilnehmenden Universitäten und der WBS Rendszerház Kft. finanziert. Es befasst sich mit den spezifischen Problemen der Privatsphäre am Arbeitsplatz und richtet den Fokus hauptsächlich auf die Überwachung der Privatsphäre.
Unser übergeordnetes Ziel besteht darin, Arbeitnehmer und -geber für den Bereich der Privatsphäre zu sensibilisieren, die europäische Dimension des Persönlichkeitsschutzes aufzuzeigen, einen Verhaltenskodex für Arbeitsplätze zu entwickeln und im Rahmen eines Audits auszuarbeiten, wie man die Realisierung dieser Resultate langfristig sicherstellt.