Aktualitások

Felhívás Privacy Friendly Workplace 2012 címre (2012.11.19)

A PAW – Privacy at Workplace projekt fontos célkitűzése a munkáltatók helyzetének megkönnyítése érdekében magatartási kódex kidolgozása, és ahhoz tartozó implementálási és auditmódszertan kidolgozása.

A módszertan gyakorlati megvalósítása érdekében Privacy Friendly Workplace (adatvédelem barát munkahely) cím elnyerésére írunk ki pályázatot, amelynek nyertesei jogosultak a Privacy Friendly Workplace 2012 cím viselésére. A címre bármely olyan munkáltató (állami szerv vagy vállalkozás) pályázhat,
- amely alkalmaz valamilyen technológiai eszközt a munkavállaló munkájának ellenőrzése céljából (beléptető-rendszer, kamerás megfigyelés, telefonhasználat, internethasználat, e-mail forgalom ellenőrzése, GPS alapú futárkövetés, stb.) és
- rendelkezik valamilyen adatkezelésre vonatkozó belső szabályozással (adatvédelmi és/vagy informatikai szabályzat, utasítás, policy, stb.)
- és kitöltve elküldi számunkra a felhíváshoz mellékelt kérdőívet.

A pályázatokat elektronikus úton Dr. Szőke Gergely Lászlóhoz a szoke.gergely@ajk.pte.hu címre kell benyújtani. A pályázatok beadási határideje: 2012. december12.

A pályázók közül a PAW projekt szakmai stábjából alakuló bizottság választja ki azokat a szervezeteket, amelyek jogosultak lesznek a Privacy Friendly Workplace 2012 cím viselésére. Az egyes pályázatok tartalmát bizalmasan, üzleti titokként kezeljük. Telefonon további információ a pályázattal kapcsolatban Dr. Rátai Balázstól kérhető (06 20 355 9911).

Meghívó A munkavégzés munkáltatói ellenőrzésének adatvédelmi kérdései c. konferenciára (2012.11.15)

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Informatikai és Kommunikációs Jogi Kutatóintézete (IKJK), és a Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszéke országos konferenciát szervez munkavégzés munkáltatói ellenőrzésének adatvédelmi kérdéseiről. A konferenciára a PTE ÁJK IKJK által összefogott PAW – Privacy at Workplace EU projekt keretében kerül sor, és fő célja e projekt eredményeinek bemutatása.

A konferencia dátuma:  2012. december 6. (csütörtök)

Helyszíne:   Hotel Mercure Budapest Korona, 1053 Budapest, Kecskeméti utca 14.

További információ a konferencia aloldalán található.

Ajánlati felhívás (2012.10.18)

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Informatikai és Kommunikációs Jogi Kutatóintézete (PTE ÁJK IKJK) az Európai Unió „Programme for Fundamental Rights and Citizenship” projektje keretében munkahelyi adatvédelem témakörben végez kutatást, amelynek részeként egy Magatartási Kódex is készül. A kódex elterjesztésének érdekében a kutatás során az implementálásra és auditálásra vonatkozó módszertan kidolgozását, a Kódex két munkavállalónál történő implementálását és ennek auditálását is vállaltuk, mely tevékenységekhez külső partnert veszünk igénybe.
A részletes feladatleírást itt találják.

Az ajánlat leadásának határideje 2012. október 25. Az ajánlatot elektronikus formában (e-mailben) és postai úton, vagy személyesen kérjük leadni. A PTE ÁJK IKJK részéről a kapcsolattartó Dr. Szőke Gergely László, szoke.gergely@ajk.pte.hu, (72) 501 599 / 23321 mellék; 7622 Pécs, Dohány u. 1-3. Z317 iroda.

 

Ösztöndíj felhívás (2012.09.24)

A Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karának Informatikai- és Kommunikációs Jogi Tanszéke ösztöndíjpályázatot hirdet jogász végzettségű doktorandusz hallgatók részére, a „PAW – Privacy at Workplace” c. kutatási programban kutatási (szerkesztési) feladatokban való közreműködésre, 2012. október 1. és 2012. december 31. közötti időszakra. További információ itt található.