Partnerek

A Pécsi Tudományegyetem jelenlegi formájában 2000. január 1. óta működik, története azonban 1367-ig nyúlik vissza. Tíz karával, 31,000 hallgatójával, 6,300 alkalmazottjával és széles alap-, mester és doktori képzési választékával a magyar felsőoktatás meghatározó szereplője.

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Informatikai és Kommunikációs Jogi Kutatóintézete az infokommunikációs jog minden területén – adatvédelem, információszabadság, információbiztonság, elektronikus hírközlés, elektronikus kereskedelem, elektronikus közigazgatás, szerzői jog, médiajog – oktatási és kutatási tevékenységet végez. Számos magyar és nemzetközi rendezvény szervezője, a kapcsolódó magyar szakirodalom meghatározó előállítója. Az Intézet számos kutatási és tanácsadási projektben vett részt, mind az akadémiai, mind a piaci szférában. Az adatvédelem, a magánszféra védelme az Intézet tevékenységének egyik legfontosabb iránya.

A Pécsi Tudományegyetem részéről a projektben Dr. BALOGH Zsolt György tanszékvezető egyetemi docens, Dr. SZŐKE Gergely László kutató, Dr. POLYÁK Gábor egyetemi adjunktus, Dr. RÁTAI Balázs kutató, valamint CSÁSZÁR Zita pályázati referens és KEMÉNY Emese adminisztrátor vesz részt. A kutatók mindegyike kiterjedt adatvédelmi jogi tapasztalatokkal rendelkezik, többen közülük az Adatvédelmi Biztos Hivatalának volt vagy jelenlegi munkatársai, illetve belső adatvédelmi felelősként tevékenykednek.

Az Intézet legfontosabb adatvédelmi és információbiztonsági projektjei az elmúlt években:

2007: Magyar Tudományos Akadémia SZTAKI, A közigazgatási reform és az elektronikus közigazgatás adatvédelmi vonatkozásai

2008: Workshop az intézményi adatvédelemről

2009: Nemzeti Hírközlési Hatóság, Az európai elektronikus hírközlési szabályozási keret felülvizsgálatának adatvédelmi kérdései

2009: Dexter Kft, A Coospace Extra online szolgáltatás adatvédelmi és információbiztonsági auditálása

2009: Konferencia a munkahelyi adatvédelemről


A Göttingeni Georg-August Egyetemnek 24,000 hallgatója és 7,023 alkalmazottja, illetve további 7000 alkalmazottja van az elkülönült orvosi egyetemen. 1737-ben alapították. Kutatóegyetem, amely tevékenységében kiemelt hangsúlyt fektet a kiemelkedő kutatási projektekre. Számos kutatási projektet külső partnerek finanszíroznak, többek között a négy legnagyobb németországi kutatási alap, illetve az Európai Unió kutatási alapjai.

A Polgári Jogi, Szerzői Jogi, Médiajogi és Elektronikus Kereskedelmi Tanszéket 2009 májusában Prof. Andreas WIEBE alapította, a Tanszéknek jelenleg öt állandó munkatársa van.

A Tanszék oktatási és kutatási tevékenységében kiemelten hangsúlyos az elektronikus kereskedelem joga, az informatikai jog és a versenyjog, az aktuális jogi problémáktól a legalapvetőbb szabályozási kérdésekig. A Tanszék munkatársai számos publikációt jelentettek meg a szoftverjog, az elektronikus kereskedelem joga, az adatvédelem, a szellemi tulajdon védelme és a versenyjog témaköreiben. Prof. WIEBE számos kutatási projektben vett részt az informatikai jog és a szerzői jog területén, hazai és európai uniós források felhasználásával. Legutóbbi projektje: „Tudásbázis: Szerzői jog” (www.kb-law.info), amelynek eredménye egy öt ország szerzői jogát három nyelven feldolgozó információs rendszer. A Tanszék tevékenységének meghatározó része a más európai intézményekkel való együttműködés különböző szakterületeken.

A Göttingeni Georg-August Egyetemről két kutató, Prof. Andreas WIEBE és Dipl.-Jur. Falk HAGEDORN vesz részt.