PAW projekt

A PAW - Munkahelyi adatvédelem (Privacy at Workplace) a Pécsi Tudományegyetem és a göttingeni Georg-August Egyetem közös projektje. A projektet az Európai Unió, és a résztvevő egyetemek finanszírozzák. A projekt a munkahelyi adatvédelem sajátos kérdéseit vizsgálja, azon belül kiemelten a munkahelyi ellenőrzés és a magánszféra konfliktusait.

A munkáltató és a munkavállaló viszonya az adatvédelem szempontjából sajátos, a munkavállalók alárendelt szerepének köszönhetően. A munkavállalók nem képesek hatékonyan védeni a magánszférájukat, sőt rendszerint nem is rendelkeznek megfelelő információkkal a jogaikra és a lehetőségeikre vonatkozóan. Másrészről azonban a munkavállalók, jelentős részben a megfigyelés technikai lehetőségeinek bővülésével, akkor is megfigyelve érzik magukat, ha a magánszféra védelme többé-kevésbé megfelelő szintű.

A munkavállalóknak természetesen az esetek túlnyomó többségében legitim érdekük fűződik az alkalmazottak munkavégzésének ellenőrzéséhez. Az ellenőrzés a hatékonyság növelésének és a munkáltatói tulajdon védelmének eszköze. Az ellenőrzés azonban könnyen válhat a munkavállalók magánszféráját sértő indokolatlan megfigyeléssé. Mivel a munkavállalók jelentős része használ elektronikus kommunikációs eszközöket, a jogszerű vagy jogszerűtlen ellenőrzés és megfigyelés meglehetősen széles arzenálja áll rendelkezésre: elektronikus beléptető rendszerek használata, a helyiségek megfigyelés kamerával, az alkalmazottak e-mailjeinek, számítógép- és internethasználatának akár titokban történő ellenőrzése, szükségtelen log-fileok előállítása és tárolása, a munkavállalók nyomon követése helymeghatározó eszközökkel, stb. E tevékenységek végezhetők jogszerű keretek között, de könnyen válhatnak a magánszféra indokolatlan megsértésének eszközévé. A munkavállalói és a munkáltatói érdekek közötti egyensúly kialakítása nem könnyű feladat.

Tapasztalataink szerint a jogi szabályozás nem képes kezelni az összes felmerülő problémát. A jogalkalmazást számos joghézag nehezíti, és az általános szabályozási megoldások gyakran nem alkalmasak a speciális adatvédelmi kérdések megválaszolására.

A projekt elsődleges célcsoportja a munkavállalók és a munkáltatók köre, de fontos célcsoportot jelentenek a területen tevékenykedő szakértők, a jogalkotó, valamint az egyetemi hallgatók is.

Általános célkitűzésünk az adatvédelmi tudatosság erősítése a munkavállalók és a munkáltatók oldalán egyaránt. A projekt keretében felmérjük a munkahelyi adatvédelem jelenlegi szintjét, bemutatjuk a magánszféra védelmének európai vonatkozásait, magatartási kódex-mintát dolgozunk ki a munkahelyi adatvédelem kérdésében, valamint létrehozunk egy (audit) módszertant a kutatási eredmények hosszú távú érvényesítésének biztosítására.