Résztvevők

 

Dr. BALOGH Zsolt György  - projektmenedzser és kutató

Jogász és programozó matematikus, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara (PTE ÁJK) Informatikai- és Kommunikációs Jogi Tanszékének vezetője, egyetemi docens. 1988 óta egyetemi oktató. 1995 és 2001 között Dr. Majtényi László adatvédelmi biztos tanácsadója volt. A PTE ÁJK Doktori Iskolájának jogi informatikai programvezetője, a Doktori Iskola Tanácsának titkára. A PTE ÁJK Informatikai és Kommunikációs Jogi Kutatóintézet (http://ikjk.hu/) alapítója és vezetője.

Kutatási területe az információs társadalom jogi környezete, az elektronikus írásbeliség, a személyes adatok védelme, az információszabadság, a szoftverek, adatbázisok és egyéb digitális tartalmak jogi oltalmának kérdései, az e-közigazgatás, és elektronikus igazságszolgáltatási rendszerek, a hírközlés jogi szabályozása, az e-kereskedelem joga, a számítógépes bűnözés elleni küzdelem, a jogi adatbázisok és jogi szakértői rendszerek.

 

Prof. Dr. Andreas WIEBE - koordinátor (német partner)

Prof. Dr. Wiebe 1981 és 1987 között a Hannoveri Egyetem és a Virginiai Egyetem (USA) hallgatója volt, diplomáját 1988-ban szerezte meg. A doktori fokozat 1991-ben történő megszerzése után a Hannoveri Egyetem Jogi Informatikai Intézetének munkatársaként dolgozik. 2001-ben habilitált az "elektronikus szerződési nyilatkozat" c. munkájával. 2002-2009 között a Bécsi Gazdasági Egyetem informatikai jogi és e-kereskedelmi jogi professzora.

2009 óta a Göttingeni Egyetem tanszékvezető professzora, a német Informatika és Jog Társaság (Deutsche Gesellschaft für Recht und Informatik) alelnöke. Számos angol és német nyelvű tanulmány és könyv szerzője, továbbá IT és médiaogi folyóiratok szerkesztőbizottságának vagy tudományos tanácsának tagja.

 

Dr. SZŐKE Gergely László  - szakmai koordinátor és kutató

Szőke Gergely László 2004-ben szerzett jogász diplomát a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, azóta a Kar Informatikai- és Kommunikációs Jogi Tanszékének kutatója. A kutatásai és oktatási tevékenysége során elsősorban elektronikus kereskedelemmel, online vitarendezési eljárásokkal, szerzői jogi kérdésekkel, médiajoggal, adatvédelemmel és információszabadsággal foglalkozik. Tagja az Infokommunikáció és Jog szakmai folyóirat szerkesztőségének.

2007 óta a PTE adatvédelmi felelőse; ennek keretében felügyeli a PTE adatkezeléseit, és állásfoglalásokat ad ki a PTE-t érintő adatvédelmi kérdésekben. 2010-től a Országgyűlési Biztos Hivatala Adatvédelmi Biztos Irodájának (félállású) adatvédelmi szakértője. A hivatalban magyar és EU jogi háttérkutatásokkal segíti az adatvédelmi biztos munkáját.
 

Dr. POLYÁK Gábor  - kutató

Polyák Gábor a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Informatikai és Kommunikációs Jogi Tanszékének adjunktusa. Jogász és kommunikáció szakos végzettségét egyaránt a PTE-n szerezte. A Bécsi Egyetem képzésén LLM fokozatot, a PTE-n 2008-ban PhD fokozatot szerzett. Félállású egyetemi adjunktus a budapesti Corvinus Egyetem Elektronikus Kereskedelmi Kutatóintézetében.

Az Infokommunikáció és Jog szakmai folyóirat alapító főszerkesztője. Oktatási tevékenysége mellett számtalan publikáció szerzője és kutatás résztvevője a médiajog, informatikai jog és hírközlési jog területén, emellett több vállalkozás és hatóság számára is szakértői tevékenységet végez.

 

 

Dr. RÁTAI Balázs - kutató

Balázs Rátai több mint 10 éves kutatási és az oktatási tapasztalattal rendelkezik az informatikai és kommunikációs jog valamint jogi információ menedzsment területén. 2008-ban PhD képzés keretében abszolutóriumot szerzett az ELTE ÁJK Állam- és Jogelméleti Tanszékén. Tagja a Pécsi Tudományegyetem Információs és Kommunikációs Jogi Kutatóintézetnek és az Infokommunikáció és Jog folyóirat szerkesztőbizottságának. Több egyetemen vesz részt az oktatásban óraadóként, valamint FP7-es kutatási projektekben.

2000 és 2004 között a Nemzeti Hírközlési Hatóság munkatársaként  elektronikus aláírással és informatika biztonsággal kapcsolatos szabályozási kérdésekkel foglalkozott. Alapítója és alelnöke a Magyar Elektronikus Aláírás Szövetségnek. 2004. óta ügyvezető igazgatója Carneades Consulting-nak.

 

Dipl.-Jur. Falk HAGEDORN - kutató

Falk Hagedorn a Göttingeni Egyetem joghallgatója 2005-2011 között, Dipl-Jur. diplomáját 2010-ben kapta meg. Tanulmányai során elsősorban a médiajog közjogi és magánjogi kérdéseire specializálódott, amelynek keretében adatvédelemmel is foglalkozott. 2010-ben részt vett az "IT-outsourcing jogi problémái" című kutatásban.

A diplomaszerzést követően csatlakozott Prof. Wiebe munkatársaihoz, és kutatóként vesz részt a PAW projektben.

 

 

 

 

CSÁSZÁR Zita  - pénzügyi koordinátor

Császár Zita 2004 óta lát el hazai és nemzetközi projekt koordinátori feladatokat a PTE Állam-és Jogtudományi Karán a dékán megbízásából.

Legfőbb feladata a projektek megvalósítása során a projekt menedzserek munkájának segítése adminisztratív és pénzügyi területen, de aktív részt vállal a projektek minden szakaszában, a pályázatfigyelésben, a pályázati lehetőségek közzétételében, pályázatírásban,- beadásban. Közreműködik a partnerekkel, a pénzügyi csoporttal és az irányító hatóságokkal való kapcsolattartásban, valamint a projektekhez kapcsolódó rendezvények szervezésében és a disszeminációs tevékenységekben.

Rendszeresen részt vesz uniós projektekkel kapcsolatos képzéseken új ismeretek elsajátítása és tapasztalatcsere céljából.

 

KEMÉNY Emese  - kutatóasszisztens

Kemény Emese 2004 óta kutatóasszisztensként és adminisztrátorként dolgozik a PTE ÁJK Informatikai és Kommunikációs Jogi Tanszékén, majd a Kar büntetőjogi tanszékein. Fontosabb feladatai közé tartozik az oktatáshoz és kutatáshoz kapcsolódó adminisztráció ellátása, a különböző képzési programok szervezésében való közreműködés. A kutatási projektekben segítséget nyújt a szakirodalom gyűjtésében, rendszerezésében és kezelésében.